משרד עו"ד חני דקל-אלבז

Hani Dekel-Elbaz, Law firm

 
 
עמוד הבית                             
אודות                                    
תאונות                                  
ביטוח לאומי                          
משרד הביטחון                      
רשלנות רפואית                      
תביעות ביטוח                        
מכתבי תודה והמלצה               
פורום                                       
קישורים                                 
צור קשר                                
 

 

   

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 מוגדרת "פגיעה בעבודה":

 

"פגיעה בעבודה" - תאונת עבודה או מחלת מקצוע;

"תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;

"מחלת מקצוע" - מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו".

בנוסף, הוסיפה הפסיקה המשפטית הגדרה נוספת – "מיקרוטראומה". תורת המיקרוטראומה מכירה בכך שגם שורה של פגיעות זעירות, מעין תאונות זעירות, המצטברות לאורך זמן, יכולה להיחשב תאונת עבודה.

בהתאם, על מנת לדעת באיזו מן החלופות נופלת פגיעה מסוימת או מחלה מסוימת והאם באמת קשורה בעבודה, כדאי להיוועץ בעורך דין המכיר היטב המטריה הנ"ל.

יש לציין, כי תאונת עבודה הינה נקודתית, שניתן לאתרה לפי זמן ומקום מוגדרים.

בגין פגיעות בעבודה בכלל ותאונת עבודה בפרט ניתן לתבוע את הביטוח הלאומי, באם המקרה נופל בגדר הקריטריונים המזכים שם. בנוסף, ניתן לתבוע גם את המעביד, כפי שיפורט להלן (באשר לביטוח הלאומי – פירוט נוסף בפרק "הביטוח הלאומי").

על מנת לתבוע בגין תאונת עבודה, יש להחתים המעביד על טופס 250, המאשר קיומה של התאונה, מועדה ונסיבותיה.

על מנת לתבוע את המעביד בגין תאונת עבודה, יש צורך להוכיח התרשלות ו/או הפרת חוק מצדו ולעיתים יש לצרף לשם כך אף חוות דעת בטיחותית או אחרת הקובעת זאת מפורשות.

בנוסף ועל מנת לבסס התביעה נגד המעביד, רצוי לתעד עדויות עדים לתאונה, על מנת שיוכלו לאשש קיומה של התאונה – מצד אחד ונסיבות התאונה – מצד שני.

בעניין הרפואי ועל פי חוק, יש לצרף חוות דעת רפואית הקובעת נכותו של הנפגע. באם לא מצורפת חוות דעת רפואית, מפורש הדבר כהודאה בכך כי לנפגע לא נותרה נכות רפואית. יצוין, כי במקרים חריגים, מאשרים בתי המשפט התבססות על קביעת הנכות מהעבודה שנקבעה במוסד לביטוח לאומי.

לאחרי צירוף חוות דעת רפואית מטעם הנפגע, זכאי הצד הנתבע (המעביד ו/או המבטחת שלו בזמנים הרלוונטיים) לבדוק הנפגע מטעמו ולצרף חוות דעת רפואית נגדית מטעמו. באם קיים פער משמעותי בין קביעות חוות הדעת הרפואיות, ממנה בית המשפט מומחה רפואי מטעם בית המשפט, הבודק אף הוא את הנפגע ונותן חוות דעתו.

לעניין גובה הפיצוי יש לציין, כי על פי חוק, מורידים מהפיצוי גובה התגמולים שקיבל ושיקבל הנפגע מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעתו.

 

רח' בן גוריון 2, בניין "לב העיר", קומה ב' הרצליה 46785 טל': 09-9503063 פקס: 09-9503064
2 Ben Gurion st. Herzliya 46785. Tel:09-9503063 Fax:09-9503064